Aanpak

Uw organisatie kijkt uit naar realisaties en wil daar ongetwijfeld actief toe bijdragen. Het komt er alleen op aan alle interne krachten te mobiliseren, te bundelen en te focussen. En daar juist maakt EFICAZ het verschil, adequaat, vernieuwend en ‘to the point’.

Luisteren

EFICAZ wil eerst en vooral uw dromen, plannen, projecten, doelen, … of uw nachtmerries, hindernissen, onzekerheden, … kennen en – vooral – ze begrijpen.

EFICAZ kiest daarbij bewust niet voor een breed uitgesponnen kennismakingstraject. Een beperkt aantal inleidende gesprekken volstaan. Zij moeten enkel toelaten gericht (strategische) informatie, plannen en data op te vragen.

Creëren

De luisterfase vormt de basis voor een eerste ruwe schets van een concreet werkdocument, waarin ambities, oplossingen, middelen, tijdschema’s, … aan bod komen. Ook wordt een eerste mogelijke projectorganisatie aangereikt.

Ongetwijfeld risicovol voor EFICAZ maar tegelijk creatief en vooral resultaatsgericht. Het debat wordt immers direct concreet en de eerste stappen richting oplossing of realisatie worden gezet.

 

Ontwikkelen

Deze aanzet vormt het uitgangspunt voor een eerste bespreking, waarbij in snel tempo interne ideeën, oplossingen, dromen en plannen de plaats innemen van de inleidende voorstellen of deze zelfs vervangen. Cruciaal daarbij zijn interne betrokkenheid en vooral mobilisatie, recht vooruit en ‘sans gêne’.

EFICAZ neemt daarbij graag de rol van inspirator, facilitator, integrator, … op. Maar uiteindelijk zet uw droom zich om in uw plan, snel en daadkrachtig.

EFICAZ

100 %
doeltreffend
100 %
effectief
100 %
krachtig