De luisterfase vormt de basis voor een eerste ruwe schets van een concreet werkdocument, waarin ambities, oplossingen, middelen, tijdschema’s, … aan bod komen. Ook wordt een eerste mogelijke projectorganisatie aangereikt.

Ongetwijfeld risicovol voor EFICAZ maar tegelijk creatief en vooral resultaatsgericht. Het debat wordt immers direct concreet en de eerste stappen richting oplossing of realisatie worden gezet.