Deze aanzet vormt het uitgangspunt voor een eerste bespreking, waarbij in snel tempo interne ideeën, oplossingen, dromen en plannen de plaats innemen van de inleidende voorstellen of deze zelfs vervangen. Cruciaal daarbij zijn interne betrokkenheid en vooral mobilisatie, recht vooruit en ‘sans gêne’.

EFICAZ neemt daarbij graag de rol van inspirator, facilitator, integrator, … op. Maar uiteindelijk zet uw droom zich om in uw plan, snel en daadkrachtig.