Ondernemerschap staat niet alleen garant voor een inhoudelijk sterk, maar ook inzake prijs marktconform voorstel. De overhead wordt bij EFICAZ tot een minimum beperkt, concreet door ook de achterliggende vaste bedrijfsstructuur op maat en per eenheid in te huren.