Ondernemerschap concretiseren, vereist een team, inzake profiel en bezetting afgestemd op de specificiteit van elke opdracht. Kennis en ervaring zijn vaak in voldoende mate beschikbaar. De kunst bestaat erin deze knowhow samen te brengen en doelgericht – ‘eficaz’ – te laten samenwerken.