EFICAZ heeft uw bedrijf en uw ambities als enige baken. Vandaar dat denken en handelen als een ondernemer centraal staan. Ondernemerschap is de unieke insteek van EFICAZ en de persoonlijke drijfveer van haar zaakvoerder (zie bijlage), steeds opnieuw.

Dit objectief concretiseren, vereist een team, inzake profiel en bezetting afgestemd op de specificiteit van elke opdracht. Kennis en ervaring is vaak in voldoende mate beschikbaar. De kunst bestaat erin deze knowhow samen te brengen en doelgericht – ‘eficaz’ – te laten samenwerken. Dit vereist andermaal ondernemerschap en daar tekent EFICAZ voor.

De optimale mix staat niet alleen garant voor een inhoudelijk sterk, maar ook inzake prijs marktconform voorstel. Ook de overhead wordt bij EFICAZ tot een minimum beperkt, concreet door ook de achterliggende vaste bedrijfsstructuur op maat en per eenheid in te huren.