EFICAZ wil eerst en vooral uw dromen, plannen, projecten, doelen, … of uw nachtmerries, hindernissen, onzekerheden, … kennen en – vooral – ze begrijpen. Ze verschilt daarin niet van elke andere raadgever, de naam waardig.

 

Maar EFICAZ kiest daarbij bewust niet voor een breed uitgesponnen kennismakingstraject. Iedere afdeling, elke betrokkene nog eens haar of zijn verhaal laten doen … het brengt weinig bij. Integendeel, het hunkeren naar echte oplossingen, extra capaciteit, de lang beloofde automatisering, het reikhalzend uitkijken naar oplossingen of nieuwe uitdagingen, … hebben ondertussen de bovenhand genomen. Het andermaal geconfronteerd worden met de onvermijdelijke sanering, de noodzakelijke groei, de onuitputtelijke stroom aan kritische vragen rond de vernieuwende aanpak, … men heeft het inmiddels gehad.

Men kijkt uit naar realisaties en wil daar ongetwijfeld actief toe bijdragen. Het komt er alleen op aan deze interne krachten te mobiliseren, te bundelen en te focussen. En daar juist maakt EFICAZhet verschil, adequaat, vernieuwend en ‘to the point’.

EFICAZ kiest bewust voor een (zeer) beperkt aantal inleidende gesprekken. Zij moeten enkel toelaten gericht (strategische) informatie, plannen en data op te vragen. Deze vormen de basis voor een eerste ruwe schets van een concreet werkdocument, waarin ambities, oplossingen, middelen, tijdschema’s, … aan bod komen. Ook wordt een eerste mogelijke projectorganisatieaangereikt.

Deze aanzet vormt het uitgangspunt voor een eerste bespreking, waarbij in snel tempo interneideeën, oplossingen, dromen en plannen de plaats innemen van de inleidende externe voorstellen of deze tenminste aanvullen. Cruciaal is de interne betrokkenheid en vooral mobilisatie, recht vooruit en ‘sans gêne’. EFICAZ neemt daarbij graag de rol van inspirator, facilitator, integrator, … op. Maar uiteindelijk zet uw droom zich om in uw plan, snel en daadkrachtig.

Ongetwijfeld risicovol voor EFICAZ maar tegelijk creatief en vooral oplossingsgericht omdat het debat direct concreet wordt en de eerste stappen richting oplossing of realisatie gezet worden.

EFICAZ wil samen met uw bedrijf uw ding (helpen) doen, realiseren, waarmaken, …

EFICAZ stelt zich via haar creatieve inbreng bewust kwetsbaar, maar tegelijk verfrissend op. Het daarbij inherente en onvermijdelijke recht op fouten verenigt zich immers naadloos met het recht op ‘namen noemen’, andermaal ontdaan van elke ‘gêne’. Uiteindelijk worden uw bedrijf of organisatie en bijgevolg ook EFICAZ enkel op voortgang, resultaten, doelen bereiken, … afgerekend. Effectiviteit en efficiëntie komen bijgevolg uiteindelijk altijd bovendrijven.

Vandaar ook de bewuste keuze voor de naam “eficaz”, Spaans en Galicisch voor afdoend, doeltreffend, effectief, krachtig, werkdadig, werkzaam,